SÖYLEŞİ: ZAMAN NEDİR?  Etkinlikizi kültürel etkinlikler platformunun düzenlediği söyleşiler dizisinin felsefe ve bilim temalı dördüncü oturumunda Zaman mefhumu tartışılacak.

  Felsefe ve bilim temalı ilk oturumda Madde ve Enerji kavramları, ikinci oturumda Entropi kavramı, üçüncü oturumda ise Evren ve Varlık kavramları konukların sunumları ve katılımcıların katkıları eşliğinde tartışıldı. Dördüncü oturumun tartışma konusu/kavramı olan Zaman mefhumu da önceki oturumların tartışma konusu/kavramları gibi hem felsefenin hem de fiziğin ortak ve temel önemde temasıdır. Ortaklaşılan bu tema için felsefe ve fiziğin Newton fiziği dolayımıyla Kant düşüncesi içindeki yakın ilişkisini hatırlamak yeterlidir. Zaman, uzam kavramı ile beraber, Kant’ın bilgi öğretisinin (epistemoloji)  başta duran kavramıdır. Kant’ın, “Bizler şeyleri bize göründükleri kadarıyla bilebiliriz” ifadesindeki ‘şeyler’ ve bunların ‘görünmeleri” ile mümkün olan “bilme” şeylerin ancak uzam ve zaman içinde bulunmaları ile mümkündür. Bilme, uzam ve zaman içinde bulunan şeylerin anlama yetisinin kategorilerinin altına alınması ile mümkün hale gelir.

  Zaman kavramının felsefe içindeki anlam ve önemini tartışacağımız oturumumuzun konuğu Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Abdülkadir Çüçen.

 Perşembe oturumlarımız Kocaeli Mimarlar Odası Tarihi Taş Bina’da saat 19:00’da başlayacak. Oturumlar herkese açık ve ücretsizdir.