SÖYLEŞİ: ÖTEKİLİK, CANAVARLIK, GÜNAH KEÇİSİ NEDİR?  Etkinlikizi Kültürel Etkinlikler Platformu'nun düzenlediği Çağdaş Sanat Buluşmaları devam ediyor. Üçüncü kavramsal çözümleme olacak olan ''Ötekiler ve Günah Keçisi Nedir?'' başlıklı sunum, Özgür Taburoğlu ve Baykar Demir'in katılımıyla Mimarlar Odası Taş Bina'da 12 Aralık Perşembe günü 19.00'da ilgilileriyle buluşacak. 

  Özgür Taburoğlu, dünyevi ve kutsal olanın ayrıldığı bir dünyada hurafelere kulak veriyor. Antik anlatılar boyunca zındık olarak gösterilen kişi üzerinden çeşitlendirdiği ‘şeytani derinliği’, estetik nesnenin ortaya çıkışı için önemli bir unsur olarak sunuyor. Öğretileri ödünç alan kişi olarak ortaya çıkan ‘zındık’ karakterini, batıl inançların dünyevi sunumlarından keskin bir çizgiyle ayırıyor Taburoğlu. Köklü batıl inançları ise, eski ve uzak yerlerde yaşayan insanların ‘yanlış anlamaları’ olarak tanımlamanın da bir çeşit ötekileştirme olduğunu, Dünyevi ve Kutsal -Modernlerin Maneviyat Arayışları adlı kitabında belirtiyor. 

  Baykar Demir ise Endor Falcısı olarak bilinen bir figür üzerinden, Avrupa’da başlayan cadı avı ile Endor Cadı’sına dönüşen kadın karakterin ikonografik değişimini inceliyor. Karakterin kutsal kitapta yer alan referanslarından yola çıkıyor ve evirildiği noktaya gelene kadar din adamlarının yanı sıra engizisyon mahkemelerinin rolünü de gözler önüne seriyor. Demir, öteki olanın betimlemelerinden yola çıkarak kadın cinayetlerini işaret eden bir uygulamayı gösterim kalıplarındaki farklar aracılığı ile ele alıyor.